Giới thiệu

AUMI tự hào đã xây dựng được một hệ thống khách hàng truyền thống và hệ thống này ngày càng  tăng lên trên phạm vi toàn quốc trong các lĩnh vực hoạt động công nghiệp như sau:

-       Công nghiệp xi măng

-       Công nghiệp điện

-       Dầu khí

-       Công nghiệp thực phẩm, Rượu bia, nước giải khát

-       Công nghiệp giấy và bao bì

-       Công nghiệp hóa chất

-       Nước và xử lý nước thải

-       Công nghiệp gang thép

-       Công nghiệp gạch, ngói gốm sứ.