Giới thiệu

•  Mua bán máy móc thiết bị vật tư công nghiệp, nguyên vật liệu xây dựng, nguyên vật liệu cho sản xuất; 

•  Dịch vụ thương mại;

•  Môi giới thương mại;

•  Đại lý mua, bán, ký gửi hàng hoá;

•  Mua bán thiết bị nội thất văn phòng, thiết bị văn phòng, thiết bị tin học, điện tử, thiết bị viễn thông;

•  Tư vấn lắp đặt, lắp đặt, chế tạo, mua bán máy móc, phụ tùng, thiết bị nâng chuyển;

•  Mua bán máy móc thiết bị và phụ tùng thay thế;

•  Mua bán thiết bị đo lường, điện, tự động hoá;

•  Sản xuất, mua bán hoá chất;

•  Lắp đặt, bảo hành, hướng dẫn kỹ thuật thiết bị điện công nghiệp;

•  Nhập khẩu máy móc, thiết bị công nghiệp