Sản phẩm
Chuyển Đổi Tín Hiệu Nhiệt Độ Loại IPAQ-H/IPAQ-HX

IPAQ- H là dòng transmitter lắp trong đầu đo hai dây thong mình ứng dụng cho những ứng dụng nhiệt đô và đo lường.

IPAQ-HX là phiên bản transmitter sử dụng trong những ứng dụng yêu cầu sự an toàn cao như chống cháy nổ

Đâu vào: Nhiệt điện trở, can nhiệt, điện áp…

Đầu ra: 4-20mA/20-4 mA

Việc căn chỉnh dải đo hoàn toàn thực hiện bằng phần mềm

 

Tags: SICK Việt Nam,cong ty thiet bi dien,sick automation,Dai dien chinh thuc SICK Viet Nam,Đại diện chính thức SICK Việt Nam,cong ty tu dong hoa,cong ty tnhh thiet bi cong nghiep va tu dong hoa aumi,aumi,cong ty thiet bi cong nghiep,dien tu dong cong nghiep,automation company,industrial equipment,tudong,tu dong hoa,công ty thiết bị công nghiệp,công ty điện công nghiệp,sensor sick, SICK Việt Nam,cac cong ty tu dong hoa,tudonghoa,sick sensor, SICK Việt Nam,công ty thiết bị điện,công ty thiết bị công nghiệp,thiet bi dien tu dong hoa,cong tu dong,sicksensor sick viet nam,cong ty dien cong nghiep,tu dong hoa,tu dong,tự động,công ty tnhh thiết bị công nghiệp và tự động hóa aumi,các công ty tự động hóa,công ty tự động hóa,sick vietnam official representative,SICK Viet Nam,thiet bi tu dong,automation,thiết bị tự động,cong ty thiet bi cong nghiep,điện tự động công nghiệp,thiết bị điện công nghiệp,thiet bi dien cong nghiep,tự động hóa,thiết bị điện tự động hóa