Sản phẩm
Chuyển Đổi Tín Hiệu Nhiệt Độ Loại MESO-H/-HX

MESO-H/HX là dòng in-head transmitter 2 dây thông minh của INOR. Loại transmitter chính xác cao được lắp trong đầu đo của thiết bị đo nhiệt độ. MESO-H/-HX hoàn toàn tương thích chuẩn HART với việc truyền thông qua giao thức HART

Đâu vào: Nhiệt điện trở, can nhiệt, điện áp…

Đầu ra: 4-20mA/20-4 mA

Việc căn chỉnh dải đo hoàn toàn thực hiện bằng phần mềm

 

Tags: cac cong ty tu dong hoa,công ty thiết bị công nghiệp,thiết bị điện công nghiệp,thiet bi tu dong,tự động hóa,cong ty tu dong hoa,aumi,công ty điện công nghiệp,automation company,cong tu dong,công ty thiết bị điện,sick vietnam official representative,cong ty thiet bi cong nghiep,tu dong hoa,thiet bi dien cong nghiep,công ty tnhh thiết bị công nghiệp và tự động hóa aumi,sick sensor,sensor sick,dien tu dong cong nghiep, SICK Việt Nam,automation,các công ty tự động hóa,tu dong,SICK Viet Nam,cong ty tnhh thiet bi cong nghiep va tu dong hoa aumi,sicksensor sick viet nam,điện tự động công nghiệp,thiết bị tự động,industrial equipment,tu dong hoa,Dai dien chinh thuc SICK Viet Nam,công ty tự động hóa,thiết bị điện tự động hóa,cong ty thiet bi cong nghiep, SICK Việt Nam, SICK Việt Nam,cong ty dien cong nghiep,công ty thiết bị công nghiệp,tự động,tudonghoa,cong ty thiet bi dien,thiet bi dien tu dong hoa,sick automation,tudong,Đại diện chính thức SICK Việt Nam