Sản phẩm
Chuyển Đổi Tín Hiệu Nhiệt Độ Loại PROFIPAQ-H

Dòng transmitter thông minh có khả năng kết nối truyền thông Profibus . INOR đưa ra dòng in-head transmitter  PROF IPAQ-H số thông mình với độ chính xác cao. Việc cấu hình từ PC với phần mềm ProfiSoft hoặc thông qua mạng Profibus

Lên tới 125 transmitter trên mạng Profibus

Đảm bảo cách ly hoàn toàn, chính xác

Đầu vào: Pt100, 3 dây, Can nhiệt, mV và Ω

 

Tags: tu dong hoa,sensor sick,thiết bị tự động,công ty thiết bị điện,thiết bị điện công nghiệp,SICK Viet Nam,thiet bi dien cong nghiep,tu dong,aumi,cong ty thiet bi dien,công ty tnhh thiết bị công nghiệp và tự động hóa aumi,các công ty tự động hóa,sick vietnam official representative,tự động,automation company,công ty thiết bị công nghiệp,thiet bi tu dong,cong ty thiet bi cong nghiep,tudonghoa,industrial equipment,điện tự động công nghiệp, SICK Việt Nam,tudong,cac cong ty tu dong hoa,cong ty tu dong hoa,cong ty dien cong nghiep,công ty tự động hóa,Đại diện chính thức SICK Việt Nam,công ty điện công nghiệp,sick sensor,sicksensor sick viet nam,thiet bi dien tu dong hoa,tu dong hoa,công ty thiết bị công nghiệp,cong ty thiet bi cong nghiep,thiết bị điện tự động hóa, SICK Việt Nam,dien tu dong cong nghiep,cong ty tnhh thiet bi cong nghiep va tu dong hoa aumi,sick automation,automation,Dai dien chinh thuc SICK Viet Nam,cong tu dong,tự động hóa, SICK Việt Nam