Sản phẩm
Can Nhiệt Vỏ Gốm Loại TKS10

Nhiệt độ đo max: 1600ºC

Đường kính Ø: 10mm

Loại sensor : K,S,N

Chiều dài :180, 250, 355, 500, 710, 100 mm

Kiểu kết nối: Insert

Connection Head: Type A IB 53

Electrical connection : 2 Wire

 

 Tags: tự động, SICK Việt Nam, SICK Việt Nam,cong ty thiet bi cong nghiep,cong ty dien cong nghiep,tudonghoa,sick automation,SICK Viet Nam,tự động hóa,tudong,thiet bi dien cong nghiep,công ty thiết bị điện,automation,công ty tự động hóa,sensor sick,thiết bị điện tự động hóa,cac cong ty tu dong hoa,dien tu dong cong nghiep,cong ty thiet bi cong nghiep, SICK Việt Nam,thiet bi tu dong,điện tự động công nghiệp,tu dong hoa,Đại diện chính thức SICK Việt Nam,sick sensor,cong ty thiet bi dien,cong ty tu dong hoa,công ty tnhh thiết bị công nghiệp và tự động hóa aumi,Dai dien chinh thuc SICK Viet Nam,tu dong hoa,tu dong,sick vietnam official representative,sicksensor sick viet nam,automation company,aumi,thiết bị điện công nghiệp,công ty điện công nghiệp,industrial equipment,công ty thiết bị công nghiệp,thiết bị tự động,các công ty tự động hóa,cong tu dong,thiet bi dien tu dong hoa,cong ty tnhh thiet bi cong nghiep va tu dong hoa aumi,công ty thiết bị công nghiệp