Sản phẩm
W 100: Miniature photoelectric switch series with large scanning ranges

W100: dòng cảm biến quang loại nhỏ với khoảng cách quét lớn. Loại cảm biến W100 là dòng cảm biến quang với kích thước ngoài nhỏ và cung cấp những khoảng

cách quét lớn với giả cả hợp lý. Sử dụng đơn giản trong việc lắp đặt, hiệu chinh và bảo dưỡng sửa chữa .

W100 đặc biệt được sử dụng rộng dãi trong các ngành công nghiệp: quản lý kho bãi, băng truyền và công nghiệp bao bì.

Đặc điểm:

Cài đặt độ nhạy

Tùy chọn kiểu tác động sang hoặc tối

Kết nối tùy chọn loại cáp hoặc connector M8, 3 chân

Dễ dàng lắp đặt với giá lắp bắt lỗ M3

 

Tags: công ty tnhh thiết bị công nghiệp và tự động hóa aumi,SICK Viet Nam, SICK Việt Nam,Dai dien chinh thuc SICK Viet Nam,tu dong hoa,cong ty thiet bi cong nghiep,sensor sick,các công ty tự động hóa,Đại diện chính thức SICK Việt Nam,cong ty thiet bi cong nghiep,sick automation,cong tu dong,cac cong ty tu dong hoa,automation,công ty tự động hóa,cong ty thiet bi dien,sick sensor,cong ty tnhh thiet bi cong nghiep va tu dong hoa aumi,thiet bi tu dong,công ty thiết bị công nghiệp,industrial equipment,thiết bị điện tự động hóa, SICK Việt Nam,automation company,dien tu dong cong nghiep,công ty thiết bị công nghiệp,điện tự động công nghiệp,tudong,công ty thiết bị điện,tu dong hoa,thiết bị tự động,aumi,sicksensor sick viet nam,thiet bi dien cong nghiep,tudonghoa,cong ty dien cong nghiep,công ty điện công nghiệp,tự động,cong ty tu dong hoa,thiet bi dien tu dong hoa,sick vietnam official representative,tự động hóa,tu dong,thiết bị điện công nghiệp, SICK Việt Nam