Sản phẩm
WDK 2.5 Series

 

 

 Kiểu cầu đấu nối mới đa điểm  WDK 2.5 DU PE TR  làm giảm các hộp kỹ thuật

đấu nối và làm tăng thêm tín hiệu mạch vòng cài đặt. Dây kết nối tín hiệu được

nối ở mức trên, dây trung tính nối ở mức dưới , cách điện cho trường PE. Một

vòng lặp tín hiệu có thể kết nối đến một cầu đấu nối

 


 

Tags: điện tự động công nghiệp,thiet bi dien cong nghiep,tu dong,thiet bi tu dong,aumi,sick sensor,cong tu dong,Dai dien chinh thuc SICK Viet Nam,công ty thiết bị công nghiệp,tự động,industrial equipment,cong ty tu dong hoa,tu dong hoa,tudonghoa,thiet bi dien tu dong hoa,công ty tnhh thiết bị công nghiệp và tự động hóa aumi,cong ty thiet bi dien, SICK Việt Nam,tu dong hoa,sicksensor sick viet nam,các công ty tự động hóa,thiết bị điện công nghiệp,công ty thiết bị điện,cong ty dien cong nghiep,công ty tự động hóa,Đại diện chính thức SICK Việt Nam,tự động hóa,sensor sick,cong ty thiet bi cong nghiep,automation, SICK Việt Nam, SICK Việt Nam,sick automation,công ty thiết bị công nghiệp,cong ty thiet bi cong nghiep,cac cong ty tu dong hoa,automation company,tudong,SICK Viet Nam,công ty điện công nghiệp,thiết bị tự động,thiết bị điện tự động hóa,cong ty tnhh thiet bi cong nghiep va tu dong hoa aumi,dien tu dong cong nghiep,sick vietnam official representative