Sản phẩm
Cơ Cấu Dẫn Động Khí Nén Loại 3271

Ứng dụng:

Cơ cấu dẫn động loại 3271 với diện tích màng từ 60 cm2 dùng cho van dòng nhỏ đến 2x 2800cm2 dùng cho cơ cấu dẫn động tăng đem.

Cơ cấu dẫn động tuyến tính tác dụng đơn cho van điều khiển dùng trong kỹ thuật chế biến và thiết bị có yêu cầu công nghiệp cũng như trong hệ thống đốt nóng đặc biệt để nối kết và đóng mở van SAMSON của seri 32xx,240,250 và 280.

Đặc điểm:

 - Cơ cấu dẫn động kiểu màng với lò xo nén trong.

 - Tác dụng an toàn có thể là " Cần dẫn động giãn" hoặc " Cần dẫn động co"

 - Hướng dẫn động đễ đảo chiều

 - Ít ma sát do kiểu màng lăn

 

Tags: cac cong ty tu dong hoa,cong ty thiet bi cong nghiep,cong ty thiet bi dien,các công ty tự động hóa,tu dong hoa,cong ty thiet bi cong nghiep, SICK Việt Nam,tự động hóa,tudonghoa,cong ty dien cong nghiep,sick automation,công ty thiết bị công nghiệp,automation company,thiet bi dien tu dong hoa,tudong,tự động,sick sensor,dien tu dong cong nghiep,sicksensor sick viet nam,cong ty tu dong hoa,cong tu dong,thiết bị điện công nghiệp,Dai dien chinh thuc SICK Viet Nam,công ty điện công nghiệp, SICK Việt Nam,SICK Viet Nam,cong ty tnhh thiet bi cong nghiep va tu dong hoa aumi,công ty thiết bị điện,công ty tự động hóa,automation,công ty tnhh thiết bị công nghiệp và tự động hóa aumi,Đại diện chính thức SICK Việt Nam,tu dong, SICK Việt Nam,công ty thiết bị công nghiệp,industrial equipment,thiet bi dien cong nghiep,thiết bị điện tự động hóa,điện tự động công nghiệp,aumi,thiet bi tu dong,tu dong hoa,sick vietnam official representative,thiết bị tự động,sensor sick