Sản phẩm
Thiết bị chuyển đổi cách ly đa năng ITX

 

           

sóng TTA, Chuyển đổi tín hiệu đa năng và khếch đại tín hiệu, cấu hình với PC kết hợp chức năng truyền và cách ly

Khếch đại và tuyến tính hóa trong một mô đun đơn.  Chức năng TTA tin cậy và chính xác dưới một dải điện áp và khoảng

nhiệt đô rộng. TTA phù hợp với tất cả những tiêu chuẩn của loại cảm biến

 

 

 

 

Tags: dien tu dong cong nghiep,cong ty thiet bi dien,tu dong hoa,tu dong,aumi,cong ty tnhh thiet bi cong nghiep va tu dong hoa aumi,SICK Viet Nam, SICK Việt Nam, SICK Việt Nam,tự động hóa,sensor sick,công ty thiết bị công nghiệp,industrial equipment,công ty tự động hóa,thiết bị tự động,công ty thiết bị điện, SICK Việt Nam,thiết bị điện tự động hóa,sick vietnam official representative,tudong,cong ty tu dong hoa,Đại diện chính thức SICK Việt Nam,điện tự động công nghiệp,cong ty thiet bi cong nghiep,cong tu dong,công ty điện công nghiệp,cac cong ty tu dong hoa,công ty thiết bị công nghiệp,cong ty dien cong nghiep,các công ty tự động hóa,sick sensor,sicksensor sick viet nam,automation company,tự động,tudonghoa,thiết bị điện công nghiệp,công ty tnhh thiết bị công nghiệp và tự động hóa aumi,Dai dien chinh thuc SICK Viet Nam,cong ty thiet bi cong nghiep,thiet bi dien cong nghiep,sick automation,tu dong hoa,automation,thiet bi dien tu dong hoa,thiet bi tu dong