Sản phẩm
Thiét bị đo nồng độ bụi - FW100

 

  

Nhờ việc đo tán xạ tích hợp trong đầu đo, FW100 thậm chí có thể đo mức nồng độ bụi tối thiểu

một cách chính xác không phụ thuộc vào tốc độ khí. Không cần phải điều chỉnh cơ khí hoặc đường đo.

 

Tags: SICK Việt Nam,automation,sick vietnam official representative,sick automation,cong ty dien cong nghiep,aumi,thiet bi tu dong,cac cong ty tu dong hoa,cong ty tu dong hoa,thiết bị điện công nghiệp,thiết bị điện tự động hóa,Đại diện chính thức SICK Việt Nam,sensor sick,cong ty thiet bi cong nghiep,sick sensor,thiết bị tự động,công ty tnhh thiết bị công nghiệp và tự động hóa aumi, SICK Việt Nam,tu dong hoa,automation company,tự động,thiet bi dien tu dong hoa,cong ty tnhh thiet bi cong nghiep va tu dong hoa aumi,công ty thiết bị điện,công ty thiết bị công nghiệp,công ty thiết bị công nghiệp,Dai dien chinh thuc SICK Viet Nam,dien tu dong cong nghiep,công ty điện công nghiệp,cong tu dong, SICK Việt Nam,tudonghoa,tudong,cong ty thiet bi dien,SICK Viet Nam,sicksensor sick viet nam,tu dong,điện tự động công nghiệp,thiet bi dien cong nghiep,tự động hóa,các công ty tự động hóa,industrial equipment,công ty tự động hóa,tu dong hoa,cong ty thiet bi cong nghiep