Sản phẩm
Bộ phân tích khí H2S loại MONOCOLOR

 

  

 Khí H2S được MONOCOLOR Phân tích bán liên tục theo nguyên lý phép đo màu

với một phản ứng khô được thử trên một nền giấy trắng. Cường độ bẩn trên giấy tinh khiết tỉ lệ

với nồng độ trung bình của H2S. Đây là một nguyên tắc đo rất chuẩn ngay cả trong trường hợp

các chất hợp chất lưu huỳnh khác nhau lẵn trong khí mẫu và cho phép đo cả H2S với nồng độ rất nhỏ.

Ứng dụng

MONOCOLOR thích hợp cho kiểm tra khi H2S trong khí tự nhiên, khí sinh học, khí rác thải, khí lò cốc

cho không khí xung quanh và giám sát khí thải ở các nhà máy khử lưu huỳnh, bột giấy và giấy và

trong công nghiệp hóa dầu.

 

 

Tags: industrial equipment,sensor sick,cong ty tnhh thiet bi cong nghiep va tu dong hoa aumi,các công ty tự động hóa,công ty thiết bị công nghiệp,automation company,cong tu dong,cong ty thiet bi cong nghiep,thiết bị điện tự động hóa,công ty tnhh thiết bị công nghiệp và tự động hóa aumi, SICK Việt Nam,sick automation,công ty điện công nghiệp,công ty tự động hóa,cong ty thiet bi dien,thiet bi dien cong nghiep,thiet bi dien tu dong hoa,công ty thiết bị điện,thiết bị tự động,Dai dien chinh thuc SICK Viet Nam, SICK Việt Nam,Đại diện chính thức SICK Việt Nam,cong ty tu dong hoa,thiet bi tu dong,thiết bị điện công nghiệp,cong ty dien cong nghiep,sick vietnam official representative,automation, SICK Việt Nam,cac cong ty tu dong hoa,sicksensor sick viet nam,tu dong hoa,aumi,điện tự động công nghiệp,dien tu dong cong nghiep,SICK Viet Nam,tu dong,cong ty thiet bi cong nghiep,tự động hóa,tu dong hoa,tự động,tudonghoa,sick sensor,công ty thiết bị công nghiệp,tudong