Sản phẩm
Ripsave là loại băng tải bố EP nhiều lớp được trang bị những sợi thép ngang đặc biệt và chịu sự kéo dãn cao. Đặc điểm sợi thép như vậy đảm bảo không cần bất kỳ chất hồ cứng băng tải và sự kết tuyệt hảo với cốt vải.
Loại băng tải bố EP tiêu chuẩn được thiết kế đưa ra hiệu quả ứng dụng cao mà giá thành chi phí thâp cho những ứng dụng trong công nghiệp thông thường.
Loại băng tải lõi thép với cấu trúc đa lớp bố và bản rộng phù hợp với ứng dụng truyền tải trong công nghiệp. Sự xuất hiện của việc tăng cường đường ngang đảm bảo hiệu quả tốt  nhất về việc kéo dài tuổi thọ hoạt động và những ứng dụng truyền tải nặng.Khả năng chịu lực từ 500 đến 2000 KN/m
Băng tải-SIDERFLEX ID:Phạm vị rộng của băng tải lõi thép dung cho công nghiệp. Sự xuất hiện của việc tăng cường đường ngang đảm bảo hiệu quả tốt  nhất cho việc kéo dài tuổi thọ hoạt động và những ứng dụng truyền tải nặng.Khả năng chịu lực từ 630 đến 3150 KN/m.