Sản phẩm
Cảm biến phát quang nhận biết  những vật liệu phát quang là một sản phẩm được Sick cải tiến và được đưa ra thị trường trong thời gian gần đây. Để đảm bảo tính tin cậy trong những môi trường khác nhau , cần kiểm tra và xác nhận vật liệu trong từng trường hợp khác nhau về khả năng nhận biết của cảm biến.
Giải pháp cho những ứng dụng phổ biến trong công nghiệp . Dễ dàng điều chỉnh độ nhạy.
Thế hệ thứ hai LUT2-2 là lý tưởng cho các ứng dụng đánh dấu huỳnh quang cần phải được một cách đáng tin cậy phát hiện trong không gian kín. Ngay cả khi mức độ của nhạy lumine-scence thấp, LUT2-2 phát hiện tỷ lệ % điểm  đánh dấu bằng cách sử dụng hệ thống tăng cường độ nhạy của nó.
Cảm biến phát quang được sử dụng ở bất cứ nơi nào mà các loại cảm biến tiêu chuẩn hoặc cảm biến  tương phản không đảm bảo phát hiện  và không thể nhầm lẫn.LUT1 là dòng cảm biến nhỏ gọn cho khoảng cách xa cảm ứng.