Sản phẩm
Model IME12-04BPSZW2K là cảm biến tiệm cận cảm ứng thuộc series IME, ren M12 ứng dụng cho việc phát hiện vật với khoảng cách lên đến 4mm với đầu ra kiểu PNP.
IM series là dòng cảm biến tiệm cần từ thông dụng với vỏ kim loại. Dòng cảm biến này dùng phát hiện những vật thể kim loại mà không cần tiếp xúc.
Cảm biến tiệm cận từ model: IQ40-15BPP-KK0 ứng dụng cho việc phát hiện vật khoảng cách gần lên đến 15 mm, kiểu lắp FLUSH, đầu ra kiểu PNP NO hoặc NC.
Model:IME12-04NPSZC0K là cảm biến tiệm cận cảm ứng thuộc series IME, ren M12 ứng dụng cho việc phát hiện vật với khoảng cách lên đến 4mm.
IH series là dòng cảm biến tiệm cần từ với kiểu thiết kế thân dạng ống. Dòng cảm biến này dung phát hiện những vật thể kim loại mà không cần tiếp xúc. Khoảng cách phát hiện vật có thể lên đến 30 mm.
Cảm biến MM là dòng cảm biến tiệm cận từ ứng dụng phát hiện những vật mang từ tính. Cảm biến MM với 2 phiên bản khoảng cách phát hiện tiêu chuẩn và phiên bản cao cấp với khoảng cách phát hiện lớn hơn.
Cảm biến tiệm cận kiểu điện dung CQ dung để phát hiện những vật mang tính kim loại hoặc không mang tính kim loại. Cảm biến CQ được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp như sản xuất giấy, chế biến gỗ hoặc những đối tượng vật dạng bột và dạng lỏng.
Cảm biến tiệm cận CM là dòng cảm biến tiệm cận kiểu điện dung với kiểu than dạng hình trụ. CM series được dùng rộng rãi trong việc giám sát các vật liệu từ giấy, gỗ cho đến những đối tượng vật dạng bột hoặc dạng lỏng.Trạng thái của sản phẩm được giám sát một cách tin cậy trong suốt quá trình chế biến sản xuất và hoàn thiện.