Sản phẩm
Cảm biến trong đường hầm loại HISIC450 Phát hiện phương tiện quá độ cao đi qua hầm và cầu
Cảm biến trong đường hầm loại Flowsic200  Đo vận tốc gió trong đường hầm