Sản phẩm
Cơ cấu định vị loại 3760: Cơ cấu định vị kết nối van điều khiển khí nén ứng dụng điều khiển truyền động của van điều khiển. Cơ cấu định vị loại kết nối trực tiếp với cơ cấu dẫn động loại 3277
Loại cơ cấu định vị dạng hành trình đơn kết nối trực tiếp với van điều khiển khí nén. Tín hiệu điều khiển 4-20 mA hoặc 1 đến 5 mAcấp trực tiếp vào cơ cấu định vị tương ứng với áp lực 0,2 tới 1 bar. Dùng với hành trình từ 7.5 tới 90 mm
Cơ cấu định vị điện- khí nén- Loại 3730-0 , 3730-1 và 3730-2. Cơ cấu định vị tác dụng đơn hoặc kép kết nối với cơ cấu dẫn động khí nén tuyến tính hoặc xoay . Cơ cấu định vị kỹ thuật số thông minh, tự động căn chỉnh với van điều khiển tuyến tính.
Cơ cấu định vị dùng cho van điều khiển loại 3767 loại hành trình đơn hoặc hành trình kép. Cấp nguồn khí theo chuẩn từ 0,2 tới 1 bar hoặc 3 đến 15 psi hoặc chuẩn đầu vào tín hiệu điện 4-20mA. Hành trình từ 7.5 mm đến 120 mm hoặc dạng góc.