Sản phẩm
Động cơ điện trung thế với những ứng dụng đòi hỏi công suất 200 kW đến 22,500 kW,điện áp: 6 kV, 10 kV.Được thiết kế theo tiêu chuẩn DIN EN 60034 (VDE 0530),IEC 34 dành cho những động cơ trung thế với điện áp lớn hơn 6KV đến 13 KV, kiểu lắp đặt IMB3, IMB35 và IM V1 đến DIN/IEC, thiết kế bằng chất liệu ít rung và bền chắc, cấp độ bảo vệ IP23/IP24, IP54, IP55. Lớp cách điện F, tối ưu hiệu suất và thân thiện môi trường.
Động cơ điện không đồng bộ rotor vành trượt thiết kế theo tiêu chuẩn DIN EN 60034 (IEC 72) dành cho những động cơ trung thế trên 6kV đến 11kV kiểu lắp đặt IMB3, IMB35 và IM V1 đến DIN/IEC, thiết kế bằng chất liệu ít rung và bền chắc, cấp độ bảo vệ IP23/IP24, IP54, IP55. Lớp cách điện F, tối ưu hiệu suất và thân thiện môi trường.