Sản phẩm
Weidmüller Ethernet công nghiệp các thành phần được liên kết hoàn hảo các thông tin liên lạc dữ liệu giữa các thiết bị Ethernet cho phép trong tự động hóa công nghiệp. Bằng cách hỗ trợ các cấu trúc liên kết và các giao thức, chúng cóthể được sử dụng trong nhiều ứng dụng công nghiệp.                                               Type                        IE-WL-AP-BR-CL-ABG-EU
Weidmüller Ethernet công nghiệp các thành phần được liên kết hoàn hảo các thông tin liên lạc dữ liệu giữa các thiết bị Ethernet cho phép trong tự động hóa công nghiệp. Bằng cách hỗ trợ các cấu trúc liên kết và các giao thức, chúng cóthể được sử dụng trong nhiều ứng dụng công nghiệp.                                                 Type                        IE-CS-2TX-1RS232/485