Sản phẩm
 Công suất làm lạnh: 2200/2200 BTU/Hr (645/645 W)
 Công suất làm lạnh: 1500/1800 BTU/Hr (440/527 W)
Công suất làm lạnh: 800/1000 BTU/Hr (234/293 W)