Sản phẩm
Công suất làm lạnh: 7000/8000 BTU/Hr (2015/2344 W)
Công suất làm lạnh: 3300/4000 BTU/Hr (967/1172 W)
Công suất làm lạnh: 2200/2200 BTU/Hr (645/645 W)