Sản phẩm
Giao diện cảm biến chấp hành đa năng truyền thông- EtherNet/IP. Series :SAI-AU M12 EIP AI/AO/DI
Giao diện cảm biến chấp hàng đa năng thiết kế nhỏ gọn, với nhiều mô đun vào và ra bằng tín hiệu số hoặc tín hiệu tương tự. Loại giao diện này được tích hợp với hầu hết tất cả các bộ phận điều khiển, những mô đun này có thể được sử dụng trong hầu hết tất cả các ứng dụng. Hỗ trợ nhiều truyền thông giao tiếp như  PROFIBUS-DP, CANopen, DeviceNet, …Series : SAI-AU M12 PB AI/AO/DI là loại giao diện cảm biến chấp hành đa năng truyền thông - PROFIBUS-DP.