Sản phẩm
Khối cảnh báo với đầu vào là dòng điện hoặc điện áp.SR560 được thiết kế dùng cho việc giám sát tín hiệu dạng mA hoặc V. Thiết bị gồm có 2 kênh riêng biệt
Khối cảnh báo với đầu vào là PT100 và hai đầu ra dạng rơ le.SR335 được thiết kế dùng cho việc giám sát nhiệt độ với sensor loại PT100 dạng 2 hoặc 3 dây  
LED-W11 & LCD-W11 là những bộ hiển thị tín hiệu nhiệt độ lấy trực tiếp đầu vào 4-20mA từ bộ chuyển đổi tín hiệu nhiệt độ mà không cần nguồn nuôi ngoài.LED-W11 là loại hiển thị bằng LED số, dễ dàng quan sát cũng như đảm bảo độ sang. LCD-W11 được phát triển trên công nghệ LCD.
LED-P11 và LCD-P11 là những bộ hiển thị tín hiệu nhiệt độ lấy trực tiếp đầu vào 4-20mA từ bộ chuyển đổi tín hiệu nhiệt độ mà không cần nguồn nuôi ngoài.
IsoPAQ-41P thiết bị chuyển đổi cách ly phân cực loại hiệu suất cao với tín hiệu mA/V cố định dải tín hiệu.Chuyển đổi cách ly IsoPAQ-41P dung cho việc cách ly và chuyển đổi tính hiệu 0-20mA,4-20mA và 0-10V công suất cao
Loại chuyển đổi cách ly dạng nhỏ gọn ứng dụng cho việc chuyển đổi cách ly các tin hiệu mA/V, có khả năng hiệu chỉnh dải lựa chọn.Chuyển đổi cách ly IsoPAQ-131P được dung cho việc cách ly và chuyển đổi tín hiệu 0-20mA,4-20MA và 0-10V.
Chuyển đổi cách ly loại IsoPAQ-110L loại nhỏ gọn.Bộ chuyển đổi cách ly tín hiệu 1 hoặc 2 kênh tính hiệu lặp cho tín hiệu đầu ra là 0(4)-20mA.IsoPAQ-110L là bộ cách ly 1 và 2 kênh tín hiệu dùng cho sự cách ly tín hiệu điện 0(4)-20mA để làm giảm thiểu những lỗi, sai số do sự chênh áp hoặc nối đất trong các tín hiệu đo lường
Bộ chuyển đổi cách ly tín hiệu 1 hoặc 2 vòng lắp cho tín hiệu đầu ra là 0(4)-20mA.IsoPAQ-11L và IsoPAQ-12L là bộ cách ly 1 và 2 kênh tín hiệu dùng cho sự cách ly tín hiệu điện 0(4)-20mA để làm giảm thiểu những lỗi, sai số do sự chênh áp hoặc nối đất trong các tín hiệu đo lường.