Sản phẩm
 Phiên bản khớp nối TV / TVV có một buồng “delay-fill” được kết nối mặt bích bánh xe bên ngoài của các khớp nối.
Khớp nối thủy lực Loại T là phiên bản khớp nối dạng constant-fill cơ bản nhất, bao gồm cánh bơm , cánh turbine và lớp vỏ bên ngoài.