Sản phẩm
Oval Wheel Meter với bộ chuyển đổi thong minh đa năng UST
Đo lưu lượng khối lượng chất lỏng và khí hoá lỏng và tải hệ thống trong ngành công nghiệp hóa chất và hóa dầu, ngành công nghiệp dầu mỏ khoáng sản, trong ngành công nghiệp thực phẩm và nước giải khát
Đo lưu lượng khối lượng chất lỏng và khí hoá lỏng và tải hệ thống trong ngành công nghiệp hóa chất và hóa dầu, ngành công nghiệp dầu mỏ khoáng sản, trong ngành công nghiệp thực phẩm và nước giải khát