Sản phẩm
Thiết bị phân tích khi nhỏ gọn và chắc chắn dùng cho các ứng dụng giam sát khí thải trong công nghiệp. Hoạt động ổn định cao với các tín hiệu đầu ra tham chiếu. Đo liên tục lên tới 6 thành phần khí. Có khả năng mở rộng các tế bào điện hóa
Máy phân tích khi công nghiệp dạng xách tay. Dùng đo đạc phân tích các điểm đo không cố định
Thiết bị phân tích khí online chuyên dùng cho công nghệ sinh học, lên men. Ứng dụng trong công nghiệp lên men, phòng thí nghiệm , các trung tâm nghiên cứu