Sản phẩm
Một " plug " nóng chảy là đặc tính tiêu chuẩn dùng để bảo vệ chống lại quá nhiệt. Để tránh mất mát chất lỏng hoạt động do việc quá tải nhiệt, một công tắc cơ khí nhiệt (MTS) có thể được thêm vào. Công tắc này tiếp nhận tín hiệu nhiệt độ phàn hồi về, đồng thời một “pin”  được kích hoạt  khi công tắc hoạt động.