Sản phẩm
Công suất làm lạnh: 5500/6000 – 7100/8000 BTU/Hr (1611/1758 – 2080/2344 W)
Công suất làm lạnh: 2600/2700 – 3500/4000 BTU/Hr (761/791 – 1026/1172 W)
Công suất làm lạnh: 1400/1600 BTU/Hr (410/469 W)