Sản phẩm
Có cả mẫu sản phẩm trong nhà và ngoài trời, công suất làm lạnh: 5400 - 8500 BTU/Hr (1581 – 2635 W), sử dụng môi chất làm lạnh thân thiện với môi trường R134A, dải nhiệt độ hoạt động: -40 F/-40 oC - 125/52 oC.
Có cả mẫu sản phẩm trong nhà và ngoài trời, công suất làm lạnh: 3800 - 4000 BTU/Hr (1114 – 1172 W), sử dụng môi chất làm lạnh thân thiện với môi trường R134A, dải nhiệt độ hoạt động: -40 F/-40 oC - 125/52 oC.
Chỉ có dòng sản phẩm dùng trong nhà, công suất làm lạnh: 908 – 1800 BTU/Hr (266 – 527 W), sử dụng môi chất làm lạnh thân thiện với môi trường R134A, dải nhiệt độ hoạt động 50 F/10 oC -125 F/52 oC.
Có cả mẫu sản phẩm trong nhà và ngoài trời, công suất làm lạnh: 20000 BTU/Hr (5861 W), sử dụng môi chất làm lạnh thân thiện với môi trường R407C.
Có cả mẫu sản phẩm trong nhà và ngoài trời, công suất làm lạnh: 8000 - 12000 BTU/Hr (2300 - 3500 W), sử dụng môi chất làm lạnh thân thiện với môi trường R134A.
Có cả mẫu sản phẩm trong nhà và ngoài trời, công suất làm lạnh: 4000 – 6000 BTU/Hr (1172 – 1757 W), sử dụng môi chất làm lạnh thân thiện với môi trường R134A, R407C, dải nhiệt độ hoạt động -40 F/-40 oC - 131 F/55 oC.
Có cả mẫu sản phẩm trong nhà và ngoài trời, công suất làm lạnh: 10400 - 11000 BTU/Hr (2900 - 3223 W), sử dụng môi chất làm lạnh thân thiện với môi trường R134A, dải nhiệt độ hoạt động: -40 F/-40 oC - 125/52 oC.