Sản phẩm
Chỉ có dòng sản phẩm dùng ngoài trời. Công suất làm lạnh: 6310-6520/6680-6770 BTU/Hr (1848-1910/1958-1985 W)
Chỉ có dòng sản phẩm dùng ngoài trời. Công suất làm lạnh: 3600/4000 BTU/Hr (1055/1172 W)