Sản phẩm
Thiết bị chuyển đổi tín hiệu NPN sang PNP và  PNP sang NPN cho  các loại cảm biến có đầu ra NPN và PNP.  Loại này không cần thích ứng phức tạp vào đầu vào hiện có trên thẻ I / O.  Có thể được đưa vào sử dụng trực tiếp tốt nhất hiện nay. Bộ này sử dụng đặc biệt thích hợp cho khu vực châu Á .
Dòng AR của tín hiệu chuyển đổi cô lập, với chức năng báo động cho tự động hóa quá trình, cung cấp một giao diện linh hoạt giữa các cảm biến và hệ thống điều khiển. Phía đầu ra tín hiệu tương tự tiêu chuẩn và hai kết quả đầu ra relay để theo dõi hạn. Về phía đầu vào, các thông số có thể được xử lý tùy thuộc vào mô-đun.
Thiết bị đa năng ITX cách ly tín hiệu dòng ra, dùng 2 dây để đo điện áp tương tự, dòng điện tương tự và nhiệt độ
Tiêu chuẩn tín hiệu điện thường được sử dụng cho quy trình kỹ thuật. Dòng và áp Tương tự  của 0(4)...20 mA / 0... 10 V đã trở thành như là phạm vi giá trị tiêu chuẩn đo lường vật lý. Sản phẩm mới của Weidmüller hòa hợp với xu hướng phát triển theo hướng tự động hóa.Dòng sản phẩm của chúng tôi cho xử lý tín hiệu tương tự đã được thiết kế với bộ cảm biến tín hiệu yêu cầu trong bộ nhớ.