Sản phẩm
1. Đặc điểm: - Sử dụng công nghệ sóng siêu âm, không cần cơ cấu chuyển động. - Lắp đặt linh hoạt, có thể lắp đặt ở bất kỳ vị trí nào trên đường ống. - Hoạt động tin cậy, lâu dài, không gây ồn. - Sử dụng nguồn pin hoặc một nguồn ngoài từ 4.5 đến 16 VDC.
FLOWSIC600 là đồng hồ đo lưu lượng khí bằng sóng siêu âm dùng trong các ứng dụng đòi hỏi hiệu suất cao. Thiết bị cho phép đo vận tốc, lưu lượng và thể tích khí dựa trên nguyên tắc sóng siêu âm. Đây là giải pháp lý tưởng cho ngành công nghiệp dầu khí.
Thiết bị đo lưu lượng  FLOWSIC150 CARFLOW 
Thiết bị đo lưu lượng loại FLOWSIC100