Sản phẩm
Đo chất lỏng và khí hoá lỏng trong công nghiệp hóa chất và hóa dầu, ngành công nghiệp dầu mỏ khoáng sản, trong ngành công nghiệp thực phẩm và nước giải khát và tải hệ thống, đặc biệt là cho áp lực vận hành cao và độ nhớt thấp.
Đo chất lỏng và khí hoá lỏng trong công nghiệp hóa chất và hóa dầu, ngành công nghiệp dầu mỏ khoáng sản, trong ngành công nghiệp thực phẩm và nước giải khát và tải hệ thống, đặc biệt là cho áp lực vận hành cao và độ nhớt thấp.