Sản phẩm
Van điều khiển ứng dụng cho các nhà máy sản xuất và các ngành công nghiệp với các yêu cầu kỹ thuật theo tiêu chuẩn DIN , ANSI và JIS. Thân van hình cầu, cơ cấu điều khiển khí nén, điều khiển tuyến tính cũng như tỉ lệ phần trăm.
Loại van 3 ngả, thân van dạng cầu ứng dụng điểu khiển phối trộn trong các nhà máy sản xuất và công nghiệp. Với các yêu cầu kỹ thuật theo tiêu chuẩn DIN, ANSI và JIS.
Van điều khiển ứng dụng cho nước, hơi nước, khí với cơ cấu dẫn động khí nén. Loại van 2 ngả thân hình cầu hoặc van ba ngả theo tiêu chuẩn DIN hoặc ANSI.
Van điều khiển loại 3347. Kiểu thân đúc đặc ứng dụng cho công nghiệp dược và chế biến thực phẩm. Van điều khiển khí nén dùng trong lĩnh vực vệ sinh theo tiêu chuẩn DIN, ANSI
Van điều khiển ứng dụng trong phạm vi nhiệt độ thấp cho các chất khí hóa lỏng và hơi nước. Thân van hình cầu hoặc góc với cơ cấu dẫn động bằng khí nén.Vật liệu thân van bằng thép không rỉ chịu lạnh với kiểu bắt hàn.