Sản phẩm
Xi lanh khí nén Series 435. Kiểu tác động đơn hoặc tác động kép, đường kính 8-25mm. Phù hợp với tiêu chuẩn ISO 6432-CETOP-ANFOR
Loại xi lanh hành trình kép, đường kính 32 đến 100mm Kiểu tác động: đơn hoặc kép theo tiêu chuẩn ISO 15552-AFNOR NF ISO 15552-DIN ISO 15552
Loại xi lanh hành trình kép, đường kính 32 đến 200mm.Kiểu tác động kép theo tiêu chuẩn ISO 15552-AFNOR NF ISO 15552-DIN ISO 15552
Xi lanh khí nén loại hành trình ngắn. Kiểu tác động: tác động đơn hoặc kép theo tiêu chuẩn AFNOR NF E 49-004 được tích hợp thiết bị xác định hành trình dạng từ.
Loại xi lanh hành trình kép, đường kính 32 đến 80mm Kiểu tác động: kép theo tiêu chuẩn ISO 6431 - CETOP