Quét Laser ứng dụng an toàn

Cảm biến quét laser 2D an toàn Microscan3

 • Ứng dụng: Trong nhà
 • Vùng bảo vệ: 4 m / 5.5 m / 9 m
 • Vùng cảnh báo: 40 m / 64 m
 • Góc quét: 275°
 • Số fields: 8 / 4 / 128
 • Tính sẵn sàng và năng suất của máy rất cao nhờ công nghệ quét HDDM® an toàn đã được cấp bằng sáng chế
 • Dữ liệu đo lường chính xác thông qua truyền thông Ethernet

Quét Laser ứng dụng an toàn

Cảm biến quét laser 2D an toàn S300 Standard

 • Ứng dụng: Trong nhà
 • Vùng bảo vệ: 2 m / 3 m
 • Vùng cảnh báo: 8 m
 • Góc quét: 270°
 • Số trường hợp giám sát: 1
 • Đầu ra dữ liệu đo được thông qua RS-422

Quét Laser ứng dụng an toàn

Cảm biến quét laser 2D an toàn S3000 Standard

 • Ứng dụng: Trong nhà
 • Vùng bảo vệ: 4 m / 5.5 m / 7 m
 • Vùng cảnh bảo: 49 m
 • Góc quét: 190°
 • Số fields: 4
 • Số trường hợp giám sát: 1
 • Giao diện (EFI) cho giao tiếp Sick đáng tin cậy
 • Tích hợp giám sát thiết bị ngoài (EDM)