Công tắc an toàn – Đảm bảo an toàn lao động cho người và máy.

10 - Tháng Chín

Công tắc an toàn – Đảm bảo an toàn lao động cho người và máy.

Nguy hiểm luôn ẩn chứa trong mọi ngóc ngách môi trường công nghiệp.

Thiếu thiết bị bảo vệ là vấn đề nghiêm trọng ở nhiều nhà máy.

Có thể gây ra tai nạn và chấn thương nghiêm trọng.

Quyết định sáng suốt có thể cứu được mạng sống của nhân viên.

Hãy hành động trước khi sự cố xảy ra.

Bạn hãy là người đưa ra quyết định sáng suốt đó.

Hãy trang bị cho nhân viên các biện pháp đảm bảo an toàn lao động tin tưởng.

Chúng tôi đồng hành bảo vệ mọi người!

ABOUT AUTHOR