Hướng tới cuộc cách mạng công nghiệp 4.0-tạo nên bước đột phá lớn trong trương lai

18 - Tháng Chín

Cảm biến thông minh chính là yếu tố quyết định của tầm nhìn này. Đây chính là lý do tại sao hãng SICK đã sẵn sàng đặt nền móng cho một quy trình năng động và tối ưu hóa thời gian thực trong tương lai.

Với vai trò là những nhà cung cấp dữ liệu, cảm biến là một công nghệ cần thiết trong các nhà máy thông minh. Đồng thời với vai trò là những chuyên gia trong lĩnh vực cảm biến, chúng tôi hiểu trách nhiệm đang phải gánh vác. Sản phẩm của chúng tôi, các hệ thống và dịch vụ đều được thiết kế với độ tin cậy cao, bao gồm cả mạng riêng ảo. Chúng tôi xét quyền cho khách hàng đạt được các mục tiêu, các ứng dụng dữ liệu cụ thể bằng các cảm biến với cấu hình riêng biệt của chúng tôi để tối ưu hóa và đem lại hiệu quả trong các quy trình sản xuất.

Kết nối liền mạch cuả từng bước sản xuất riêng lẻ khiến khách hàng có thể kết hợp các bước theo yêu cầu bất kỳ với khả năng truy xuất toàn bộ. Khách hàng có thể tạo nên các sản phẩm phù hợp với yêu cầu và tất cả các bước sản xuất sẽ  được truy xuất trọn vẹn trong thời gian thực một cách hiệu quả, tính linh hoạt, minh bạch là dấu hiệu để xác nhận cho một nhà máy thông minh.

ABOUT AUTHOR