NHÀ MÁY XI MĂNG TẠI SA MẠC ĐƯỢC LẮP ĐẶT HỆ THỐNG CỦA SICK

30 - Tháng Năm

NHÀ MÁY XI MĂNG TẠI SA MẠC ĐƯỢC LẮP ĐẶT HỆ THỐNG CỦA SICK

SICK cung cấp Hệ thống quan trắc khí thải tự động, liên tục: Phân tích khí, đo bụi tổng, đo lưu lượng đáp ứng mọi yêu cầu khách hàng. Với khả năng chống chịu môi trường khắc nghiệt, Hệ thống quan trắc khí thải tự động liên tục CEMS vừa được SICK lắp đặt tại một sa mạc hoang vắng ở Chile, đó là một Hệ thống quan trắc khí thải đa thành phần ở Nhà máy xi măng Bío Bío.

Nhà máy xi măng Bío Bío tại Sa mạc Chile

  Tin cậy tối đa

          Nhà máy xi măng Bío Bío cũng sản xuất cả đá vôi, các khí thải cần quan trắc tại nhà máy bao gồm lưu huỳnh đi-ô-xít (SO2), ni-tơ ô-xít (NOx), các-bon đi-ô-xít (CO2), ô-xi (O2), nồng độ bụi tổng và lưu lượng của ống khói phát thải. Các giá trị đo tính theo đơn vị mg/m3, sau đó được chuyển về điều kiện tiêu chuẩn và theo nồng độ Oxy tham chiếu, kết quả phải được gửi tới Sở tài nguyên môi trường địa phương. Hệ thống phải vận hành liên tục với hiệu suất trên 95%. Được đặt trong vùng sa mạc hẻo lánh của Chile, với điều kiện môi trường khắc nghiệt, nhiều thành phần khí thải trong ống khói của nhà máy là những thách thức thực sự lớn đối với một Hệ thống quan trắc khí phát thải yêu cầu đạt độ chính xác cao. Và tất nhiên kèm theo đó là gánh nặng tài chính của Hệ thống quan trắc đè lên Nhà máy. Bởi vì nằm ở vị trí hẻo lánh, nhà máy khó mà có thể hợp tác làm việc với quá nhiều hãng với thiết bị, dịch vụ bảo dưỡng, hiệu chuẩn và báo cáo khác nhau, không đồng bộ.

Quan trắc một cách toàn diện

           Nhà máy xi măng Bío Bío cũng sản xuất cả đá vôi, các khí thải cần quan trắc tại nhà máy bao gồm lưu huỳnh đi-ô-xít (SO2), ni-tơ ô-xít (NOx), các-bon đi-ô-xít (CO2), ô-xi (O2), nồng độ bụi tổng và lưu lượng của ống khói phát thải. Các giá trị đo tính theo đơn vị mg/m3, sau đó được chuyển về điều kiện tiêu chuẩn và theo nồng độ Oxy tham chiếu, kết quả phải được gửi tới Sở tài nguyên môi trường địa phương. Hệ thống phải vận hành liên tục với hiệu suất trên 95%. Được đặt trong vùng sa mạc hẻo lánh của Chile, với điều kiện môi trường khắc nghiệt, nhiều thành phần khí thải trong ống khói của nhà máy là những thách thức thực sự lớn đối với một Hệ thống quan trắc khí phát thải yêu cầu đạt độ chính xác cao. Và tất nhiên kèm theo đó là gánh nặng tài chính của Hệ thống quan trắc đè lên Nhà máy. Bởi vì nằm ở vị trí hẻo lánh, nhà máy khó mà có thể hợp tác làm việc với quá nhiều hãng với thiết bị, dịch vụ bảo dưỡng, hiệu chuẩn và báo cáo khác nhau, không đồng bộ.

Chính xác

Với Hệ thống quan trắc khí thải tự động, liên tục CEMS này, nhà máy xi măng Bío Bío đã tìm được một Hệ thống tiết kiệm chi phí, ít cần bảo dưỡng, vận hành hiệu suất cao tuân thủ các quy định môi trường EPA của Sở tài nguyên môi trường sở tại. Các thiết bị đo với độ ổn định cao đã vận hành một cách hiệu quả, chi phí hiệu chuẩn được giảm, kéo dài thời gian vận hành liên tục. Với thiết kế dạng mô đun, truyền thông tập trung điều khiển toàn bộ hệ thống được đặt gọn trong tủ cabinet Thiết bị phân tích khí CEMS. Kèm theo đó là khả năng truy cập Internet cho phép bảo trì và cài đặt thông số từ xa, giúp giảm tối thiểu nhân sự vận hành hệ thống.

Thông tin thiết bị: Thiết bị phân tích khí GM32, Thiết bị đo bụi tổng Dusthunter T, Thiết bị phân tích khí GMS800, Thiết bị phân tích khí MERCEM300Z

ABOUT AUTHOR