AdvancedLine

11 - Tháng Tám

Các dây AdvancedLine từ Weidmüller cung cấp tất cả các kết hợp của các loại cáp có thể với phạm vi rộng của các đầu kết nối.

Điều này có nghĩa là tính linh hoạt và mạnh mẽ thông qua chất lượng cao của các thành phần được sử dụng. Phạm vi bao gồm các loại cáp tiêu chuẩn và các phiên bản cụ thể của khách hàng. Cáp tiêu chuẩn có thể được tìm thấy trong danh mục; Các phiên bản cụ thể của khách hàng có thể tự do định cấu hình bằng cách sử dụng hỗ trợ  Sản phẩm trực tuyến. Tất cả các loại cáp cao cấp đặc biệt phù hợp cho sử dụng công nghiệp.

  • Cáp chất lượng cao với đặc tính kỹ thuật rất tốt
  • Thích hợp cho các ứng dụng yêu cầu IP20 đến IP67
  • Thích hợp cho nhiệt độ từ -40 đến +70 ° C
  • Bảo vệ chất lượng cao

 

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây: AdvancedLine

ABOUT AUTHOR