Các thiết bị giám sát năng lượng – phân tích năng lượng

12 - Tháng Tám

Ngày càng có nhiều người tiêu dùng phi tuyến và các thành phần của hệ thống đang được sử dụng trong các địa điểm sản xuất. Chúng có ảnh hưởng đến ví dụ: tần số mạng, chuyển pha và biên độ của các pha. Điều này ảnh hưởng đến chất lượng điện năng và sự có sẵn trong nhà máy.

Bộ phân tích Năng lượng mới 550 đo tất cả các tham số chất lượng trong mạng lưới cung cấp điện, từ các chỉ số đối xứng chính đến các chỉ số quá độ, và nhiều tham số khác ngoài.

Với Bộ phân tích Năng lượng 550, bạn có thể thực hiện kiểm tra toàn diện về chất lượng điện năng trong khu vực sản xuất của bạn và rút ra các bước tối ưu hóa để tối đa hoá tính hiệu quả và sự sẵn có trong nhà máy.

Chất lượng của mạng lưới điện là một tham số quan trọng cho hiệu quả và sự sẵn có của các nhà máy công nghiệp và các địa điểm sản xuất. Việc sử dụng Bộ phân tích năng lượng 550 là bước đầu tiên hướng tới tăng năng suất.

 

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây: Energy analysis devices

Lợi ích

  • Giám sát tích hợp dòng điện dư

Việc đo dòng điện còn sót lại tích hợp làm nổi lên dòng điện dư thừa trước khi cầu chì hoặc thiết bị dò dòng điện còn sót lại tắt hẳn phần của hệ thống. Điều này tối đa hóa thời gian hoạt động.

  • Màn hình lớn, rõ ràng

Màn hình màu QVGA lớn trên thiết bị hiển thị rõ ràng tất cả các tham số đo và cho phép điều chỉnh thuận tiện các tham số hệ thống.

  • Thiết bị đường sắt cao cấp cho các yêu cầu đơn giản

Đối với các phép đo không toàn diện, chúng tôi cung cấp Thiết bị Phân tích Năng lượng D 550, một thiết bị rất nhỏ để lắp đặt trên các thanh tiêu chuẩn trên đầu.

ABOUT AUTHOR