GMS800

11 - Tháng Tám

Phương pháp phân tích khí cho việc xử lý và theo dõi phát thải

 • 6 mô đun phân tích khí khác nhau: DEFOR (NDUV, UVRAS), MULTOR (NDIR), OXOR-E (điện hóa O2), OXOR-P (nghịch từ O2), THERMOR (TC), và UNOR (NDIR)
 • 4 loại vỏ máy khác nhau
 • Module khí với bơm khí mẫu và / hoặc cảm biến điều khiển
 • Loại vỏ mới tích hợp dễ dàng và nhanh chóng trong các hệ thống phân tích
 • Chẩn đoán từ xa thông qua Ethernet với phần mềm SOPAS ET

 

Tham khảo thêm các sản phẩm thuộc dòng GMS800

Sản phẩm bán chạy:

Lợi ích

 • Được phê chuẩn theo EN 15267 và EN 14181
 • Có thể lắp đặt tại khu vực None- Ex và khu vực Ex (Zone 1 và 2 theo ATEX)
 • Thiết kế mô đun giúp việc bảo trì và bảo dưỡng tối ưu nhất cũng như dễ dàng sửa chữa các thiết bị hiện có
 • Điều chỉnh mà không cần kiểm tra khí qua bộ điều chỉnh tùy chọn
 • Ảnh hưởng thấp nhất bởi nhiệt độ môi trường xung quanh thông qua các mô đun kiểm soát nhiệt
 • Kết quả đo lường đáng tin cậy bằng công nghệ đo lường đã được kiểm chứng
 • Dễ dàng bảo dưỡng và sửa chữa do việc thay thế toàn bộ phụ kiện hoặc mô đun

Thông số kỹ thuật

HỆ THỐNG GMS800

 

Giá trị đo Ar, CH4, CH3OH, C2H2, C2H2F4, C2H4, C3H6, C3H8, C4H6, Cl2, CO, CO2, COCl2, COS, CS2, H2, H2S, He, NH3, NO, N2O, NO2, O2, SF6, SO2, các nguyên tố khác theo yêu cầu
Kiểm tra hiệu quả đo CH4, CO, CO2, NO, NO2, O2, SO2
Lưu lượng khí  
  30 l/h … 60 l/h
Nhiệt độ mẫu khí  
Đầu phân tích 0 °C … +45 °C
Áp suất xử lý  
Đường ống dẫn khí đốt –200 hPa … 300 hPa
Đường ống dẫn khí –200 hPa … 1,000 hPa
Xử lý độ ẩm khí  
  Không ngưng tụ
Lượng bụi  
  Không có bụi và aerosol
Nhiệt độ môi trường xung quanh  
  +5 °C … +45 °C
Nhiệt độ bảo quản  
  –20 °C … +70 °C
Áp suất môi trườn xung quanh  
  700 hPa … 1,200 hPa
Độ cao địa lý + 2,500 m (trên so với mực nước biển)
Độ ẩm môi trường xung quanh  
  20 % … 90 %
Độ ẩm tương đối, không ngưng tụ
An toàn điện CE

Các lĩnh vực ứng dụng

 • Giám sát phát thải theo EN 15267 và các phép đo xử lý khí, kể cả trong môi trường có khả năng gây nổ
 • Giám sát phát thải ở nồng độ rất thấp
 • Đo nồng độ thấp nhất của NO, NO2, và SO2
 • Giám sát NOxbằng cách đo trực tiếp NO và NO2
 • Đo các hợp chất lưu huỳnh trong xử lý khí
 • Theo dõi CO để bảo vệ chống nổ
 • Đo nồng độ nhỏ nhất trong hydro hoặc hydrocarbon

ABOUT AUTHOR