Cảm biến nhiệt độ TRA-C50

  • Thành phần đo: Pt100
  • Nhiệt độ quá trình đo: -50…+120°C
  • Kết nối lắp đặt: Vặn xoáy
  • Vật liệu: 1.4404 / 316L
  • Đường kính: 3 mm
  • Hình dạng của ống bảo vệ: Thẳng
  • Cấp bảo vệ: IP67