Bộ hiển thị LCD-H20

  • Kiểu hiển thị: LCD
  • Dòng điện đầu vào: 4-20 mA
  • Phạm vi hiển thị: -1999 đến 9999
  • Chiều cao số: 12 mm
  • Cấp độ bảo vệ: IP20 (IP65 trong kết nối head)
  • Độ chính xác: ±0.1 % của dải cấu hình ±1 digit
  • Kích thước: Đường kính 59 mm, chiều cao 20 mm
Danh mục: