Đầu nối cáp cách điện

11 - Tháng Tám

Danh mục:

Việc sử dụng các đầu nối cáp đảm bảo chất lượng lâu dài và vững chắc về kết nối điện. Loại sản phẩm chủ yếu được cung cấp với các đầu ống vào hình nón (trừ các khớp nối chung). Các đầu vào hình  phễu bảo đảm tự định tâm của cáp tối ưu sự đi vào ống dẫn.

  • Đi vào ống dẫn đơn giản
  • Phạm vi sản phẩm sâu rộng

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây: Wire end ferrules

ABOUT AUTHOR