Cảm biến tiệm cận điện cảm IMB

  • Giảm thời gian dừng hoạt động của máy nhờ tuổi thọ dài hơn
  • Kích thước ren: M8 x 1/ M12 x 1/ M18 x 1/ M30 x 1.5
  • Phạm vi phát hiện: 1.5 mm … 20 mm
  • Mức độ linh hoạt cao và các tùy chọn giao tiếp nhờ IO-Link
  • Dễ dàng triển khai các thay đổi dành riêng cho khách hàng trong danh mục sản phẩm tiêu chuẩn
  • Cấp bảo vệ: IP68/ IP69K
Danh mục: Từ khóa: