Notice: Undefined variable: shop_page_id in /app/public/wp-content/themes/flatsome/woocommerce/global/breadcrumb.php on line 56

IMB

  • Giảm thời gian dừng hoạt động của máy nhờ tuổi thọ dài hơn
  • Kích thước ren: M8 x 1/ M12 x 1/ M18 x 1/ M30 x 1.5
  • Phạm vi phát hiện: 1.5 mm … 20 mm
  • Kết nối điện: DC 3-/4-dây, DC 2-dây
  • Mức độ linh hoạt cao và các tùy chọn giao tiếp nhờ IO-Link
  • Dễ dàng triển khai các thay đổi dành riêng cho khách hàng trong danh mục sản phẩm tiêu chuẩn