Notice: Undefined variable: shop_page_id in /app/public/wp-content/themes/flatsome/woocommerce/global/breadcrumb.php on line 56

CLV69x

  • Đọc code: 1D
  • Độ phân giải code: 0.17 mm … 1.2 mm
  • Khoảng cách đọc: 400 mm … 2,200 mm
  • Tỷ lệ đọc cao dù trên các mã vạch bị hỏng, bị nhiễm bẩn nặng, hoặc hỏng 1 phần bằng cách sử dụng thuật toán SMART
  • Tăng cường sử lý thuật toán cho phép hiệu suất thời gian đáp ứng nhanh hơn và chính xác hơn trên các ứng dụng linh hoạt
  • Ít chi phí hơn vì không cần thêm cổng Ethernet khi sử dụng jack cắm Ethernet Clone
  • Phần mêm SOPAS dễ sử dụng cho người dùng.