Dây và đầu cốt ống

11 - Tháng Tám

Danh mục:

Dây và đầu cốt ống vành nhựa

  • Đầu dây cáp vào hình nón nhựa PP
  • Chiu nhiệt đến 105°C
  • Đầu vào cũng có thể được sản xuất từ vật liệu không cháy khi có yêu cầu.

Ống dẫn từ 0.14 – 150 mm² (AWG 26-300 MCM)
Vật liệu: E-Cu, mạ kẽm
Dung sai kích thước acc. đến DIN 46228 sect. 4

Dây và đầu cốt ống không có vành nhựa

Sử dụng đầu cốt nối dây đảm bảo chất lượng ổn định và lâu dài cho các kết nối điện của bạn. Ngoài ra, chúng mang lại lợi ích trong quá trình lắp đặt. Dải sản phẩm rộng lớn của chúng tôi bao gồm các đầu cốt ống – dây có và không có vành bằng nhựa, cũng như đầu cốt ống dây đôi kết thúc luôn có tất cả các màu sắc trên thị trường.

  • Ống dẫn từ 0.25 đến 185 mm²
  • Vật liệu E-Cu, mạ thiết tĩnh điện
  • Chất lượng kết nối cao

Dây đôi và đầu cốt ống

Sử dụng đầu cốt nối dây đảm bảo chất lượng ổn định và lâu dài cho các kết nối điện của bạn. Ngoài ra, chúng mang lại lợi ích trong quá trình lắp đặt. Dải sản phẩm rộng lớn của chúng tôi bao gồm các đầu cốt ống – dây có và không có vành bằng nhựa, cũng như đầu cốt ống dây đôi kết thúc luôn có tất cả các màu sắc trên thị trường. 

  • Đầu vào hình nón nhựa PP
  • Khả năng chịu nhiệt tới 105 °C
  • Đầu vào cũng có thể được sản xuất từ vật liệu không cháy khi có yêu cầu.
  • Chất lượng kết nối cao

ABOUT AUTHOR