Việt Nam – Singapore tăng cường hợp tác song phương về sở hữu trí tuệ

7 - Tháng Mười Hai

Tham dự Lễ ký có Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam Chu Ngọc Anh và Bộ trưởng Bộ Luật pháp Singapore Indranee Thurai Rajah.

Theo Văn bản được ký kết, IPOS sẽ cử các chuyên gia sang Việt Nam để trao đổi kinh nghiệm trong việc thúc đẩy khai thác sáng chế, thúc đẩy chuyển giao công nghệ và thương mại hóa tài sản trí tuệ trong trường đại học và viện nghiên cứu của Việt Nam. IPOS cũng sẽ hỗ trợ đào tạo cán bộ và chia sẻ kết quả thẩm định sáng chế với NOIP thông qua việc thiết lập các nhóm công tác chuyên gia của hai Cơ quan về việc thẩm định nội dung đơn sáng chế với mục tiêu đẩy nhanh tiến độ thẩm định đơn sáng chế được nộp vào Việt Nam thông qua đăng ký bảo hộ sáng chế theo hiệp ước PCT (Hệ thống PCT). Ngoài ra, hai Cơ quan cũng thống nhất chia sẻ thông tin về chính sách và pháp luật sở hữu trí tuệ, các số liệu thống kê và dữ liệu sở hữu trí tuệ của nhau thông qua Cổng thông tin sở hữu trí tuệ chung của ASEAN để tạo thuận lợi cho người nộp đơn.

ABOUT AUTHOR