Notice: Undefined variable: shop_page_id in /app/public/wp-content/themes/flatsome/woocommerce/global/breadcrumb.php on line 56

WSU/WEU26-3

  • Cấp an toàn: Type 4, PL e, SIL3, SILCL3
  • Phạm vi hoạt động: 20 m / 70 m
  • Bền bỉ chắc chắn, đảm bảo độ tin cậy trong môi trường công nghiệp khắc nghiệt
  • Thích hợp với các điều kiện khắc nghiệt như nóng, lạnh, ẩm
  • Sản phẩm không đa dạng, vì các dạng đồng nhất
  • Tích hợp dễ dàng bằng cách sử dụng cáp liền và đầu ra relay
Danh mục: